Teknikhöjden är en webbplats för dig som vill läsa om entreprenörskap, affärsutveckling och IT. Vi som skriver här har på ett eller annat sätt stor kunskap om området och brinner för dessa ämnen. Vi hoppas att ni ska hitta något som tilltalar er på sidan. Vi jobbar ständigt med att försöka utveckla och driva teknikhojden.se framåt så saker som kanske ser lite mindre bra ut nu kan komma att förändras i framtiden. Ni är mycket välkomna!

Vad är entreprenörskap?

TeknikhojdenOrdet ”entreprenörskap” har blivit ett populärt uttryck, särskilt på sociala medier där det används väldigt flitigt. Innan vi berättar om ordet så måste vi nog definiera vad en ”entreprenör” är.

Det är en person som är företagsam och driver som ofta finns med som grundare till företagen. Det är en person som kan se möjligheter som andra kanske missar, som tror och arbetar hårt för att nå sina mål, oavsett hinder som dyker upp. Ofta gör en entreprenör någonting nytt och skapar verksamheter och får dem att fungera. På Wikipedia har man skrivit upp 8 olika egenskaper som en ”typisk” entreprenör har. Dessa drag har en typisk entreprenör:

  • Nyfikenhet
  • Kreativitet
  • Positiv syn på arbete
  • Självständighet
  • Envishet
  • Hängivenhet
  • Optimism
  • Visionärt tänkande

En entreprenör kan också ses som en ledare, någon som tar ett företag och leder personal och andra inblandade samt guidar dem i rätt riktning. Men att vara en bra företagsledare handlar också om att inse sina styrkor och svagheter. Därför tar entreprenören ofta in personer som är bättre än honom själv på vissa saker eftersom han/hon vet att andra kan göra jobbet bättre än dem själva.

Socialt entreprenörskap är en typ av entreprenörskap där man arbetar i en offentlig sektor eller företag som har en direkt inverkan på samhället. Men alla arbetar efter samma mål, att bygga upp vinstdrivande företag.

I Sverige finns det många stora entreprenörer som verkar i olika företag. Man kan också benämna dem som företagare, det är så det har sett ut tidigare men skillnaden på en företagare som är entreprenör det är att han eller hon är anställd av sig själv, i sitt eget företag. Annars finns det många entreprenörer som arbetar i andras företag som företagsledare.

Som entreprenör vet man att misslyckanden uppstår och att man kommer att förlora många strider. Vissa misslyckas mer än de lyckas. Men det finns en viktig sak som skiljer agnarna från vetet inom entreprenörskap. Det är att om man inte reser sig efter ett misslyckande, det är då det är ett misslyckande. Det är svårt att starta företag i Sverige och vi har inte så mycket för personer som misslyckas, det är en dålig inställning som vi svenskar har. Vi förknippar misslyckande med någonting negativt. Men i själva verket så måste vi ha misslyckanden för att kunna lyckas, vi måste lära oss att leva med dem, att använda dem till vår fördel. Många entreprenörer som är miljonärer idag på grund av sina idéer och företag har säkert ett dussintals dåliga satsningar bakom sig. Men i stället för att tappa fokus och dra sig tillbaka har man rest sig igen och fortsatt att kämpa på, kanske hittat nya infallsvinklar på sina affärsidéer, något som man kanske inte skulle få om inte misslyckandet fanns där.