Det finns ingen färdig mall när det kommer till entreprenörskap och att lyckas som företagare. Det gäller i regel att arbeta hårt och tro på det man gör. Men det finns ett par saker som man kan tänka på när man ska driva ett företag. Det passar kanske inte in på alla företag, men i det stora hela kan det ha betydelse på företagets överlevnad.

Affärsplan

Här finns det två läger. De som säger att man bara måste ha en affärsplan, och de andra som säger att det är onödigt. Men faktum är att med en affärsplan så kan du få du ner dina idéer på papper. Det behöver inte ta flera veckor att ta fram en bra affärsplan. Du kan göra en på bara en dag om det skulle vara så. Fördelen med att ha det på papper och allt uträknat, det är om du skulle möta en bank för att låna pengar eller liknande. De vill ofta få dokumentation på att företaget kommer att hålla om de ska låna ut pengar. Det ska finnas en anledning till att de ska låna ut pengar. Det och en säkerhet brukar man kunna kräva.

Detta ska en affärsplan innehålla:

  • Affärsidén – Vad är det som ska säljas eller erbjudas? Vilka mål har ni?
  • Du som företagare – På vilket sätt bidrar du till företaget? Hur ser dina förutsättningar ut med kontakter, kunskap och ekonomi?
  • Marknad och kunder – Beräkna storleken på marknaden, vilka är kunderna, vilka är konkurrenterna?
  • Marknadsföring – I affärsplanen ska det ingå en marknadsföringsplan där du berättar hur företaget ska nå ut till kunderna.
  • Ekonomi och prissättning – Hur ska ekonomin på företaget skötas, hur ska prissättningen på produkterna se ut?
  • Styrkor och svagheter – Identifiera företagets styrkor och svagheter. Vilka möjligheter har företaget och vilka hot kan uppstå efter vägen?

I princip är det att få ner allt som du/ni har tänkt på ett papper så att ni ser svart på vitt hur planen är. Fördelen är att man kan komma på svagheter i affärsidén på så sätt och kanske korrigera den till det bättre.

Andra saker som gör att du lyckas med ditt företagande

Älska det du gör

Om du inte brinner för det du gör så kommer du inte att arbeta lika hårt. Du måste därför älska det du gör. Pengar är inte allt om vi får göra det vi älskar.

Arbeta hårt

Det kommer med största sannolikhet att krävas hårt arbete till du når vissa mål med ditt företagande. Du måste ha disciplin att arbeta hårt och vara produktiv.

Lär dig av dina misstag och res dig upp när de kommer

Detta är ibland det som skiljer agnarna från vetet. Det är att resa sig igen efter ett misslyckande och inte ge upp. Men man ska också kunna lära sig av sina misstag. Som företagare och människa så kommer du att göra många misstag, knepet är att inte upprepa dem. Det är ok att göra misstag. Några av de största företagarna i världen har gjort åtskilliga misstag innan man har lyckas.